A B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y Z

 

A


ADR (Американські депозитарні розписки) — Американські депозитарні розписки використовуються для торгівлі цінними паперами іноземних фірм у США та використовуються з 1927 року. Так само, як і цінні папери американських компаній, американські депозитарні розписки деноміновані в доларах США. Таким чином вони також вільно продаються в Європі. Американські депозитарні розписки можуть котируватися на фондових біржах і є інструментом залучення капіталу на американському та міжнародному ринках. Американські депозитарні розписки можуть мати різні назви відповідно до вимог конкретного ринку.

AMEX (Американська фондова біржа) — AMEX – це фондова біржа, яка виросла з невеликої групи трейдерів фондового ринку в другу за величиною фондову біржу в США. Вона характеризується переліком фірм, які знаходяться лише на стадії розвитку (МСП – малі та середні підприємства). На біржі є два основні індекси: індекс основного ринку AMEX та індекс ринкової вартості AMEX.

Арбітраж — Арбітраж – це придбання певного товару за найменшою можливою ціною на ринку з одночасним продажем його деінде за значно вищою ціною з метою отримання прибутку. У контексті Форекс трейдингу цей процес дозволяє трейдерам отримувати прибуток за короткий проміжок часу завдяки короткостроковим розбіжностям цін між курсами валют.

“Усе або нічого” — Команда, яку клієнт дає брокеру. Якщо трейдер вказує “Усе або нічого”, це означає, що брокер може виконувати замовлення лише в повному обсязі своїх умов (наприклад, купувати певну суму, коли вона доступна, а не лише частину суми). Якщо замовлення не може бути виконано повністю, воно не виконуватиметься взагалі.

Ціна пропозиції — Ціна пропозиції – це ціна, яку брокер пропонує трейдеру для придбання певного фінансового інструменту. У широкому сенсі – це ціна, за яку продавець готовий продати свій товар. У якості котирування валюти це ціна, вказана праворуч. Ціна пропозиції завжди вища за ціну покупця.

Середній курс — Ситуація, коли акції одного емітента послідовно купують/продають в міру зменшення або зростання їх вартості. При цьому зберігається середня ціна купівлі або продажу акції.

to top

 

B


Депорт — Депорт – це купівля ф’ючерсних контрактів за ціною, меншою за вартість контрактів, із негайною поставкою активу.

Базис — Базис – це різниця в ціні між ф’ючерсною ціною та ціною базового активу. З часом базис піддається певним змінам. Це означає, що ціна, яку гарантував хеджер, може відрізнятися від готівкової ціни на момент придбання ф'ючерсного контракту. Чим довший час між процесом відкриття та закриття ф’ючерсної позиції, тим вища гарантована ціна.

Базова точка — Базова точка – це одиниця вимірювання, яка дорівнює одній сотій відсотка. При розрахунку відсоткових ставок необхідно усунути всю неоднозначність: у цьому випадку одиниця стає базовою точкою. Наприклад, підвищення базової ставки з 7% до 7,2% означатиме зміну на 20 базових точок.

Базова процентна ставка — Базова процентна ставка (базова ставка) – це відсоткове значення, яке центральні банки встановлюють як орієнтир для фінансового сектору для визначення ціни кредиту в країні. Базова ставка залежить від попиту та пропозиції на кредит. Інші банки позичають гроші в центрального банку за базовою ставкою, а потім встановлюють власні ставки для своїх клієнтів. Базова ставка певної країни безпосередньо впливає на вартість валюти цієї країни. Це робить моніторинг її змін корисним індикатором для Форекс трейдерів.

Баланс — Баланс – це сума на торговому рахунку з урахуванням усіх проведених операцій і торгових операцій, а також неторгових операцій для внесення і виведення коштів на/з рахунку. Баланс не включає відкриті позиції. Баланс може дорівнювати долі капіталу, якщо на рахунку немає відкритих позицій. У цьому випадку баланс розраховується за формулою: Баланс = внесення коштів – виведення коштів.

Платіжний баланс — Платіжний баланс – це показник, який показує загальні економічні операції держави з іншими країнами за вказаний період. Звіт платіжного балансу містить повну інформацію про кошти, які держава отримує з інших країн і навпаки. Поточний платіжний баланс вказує та включає операції щодо балансу послуг, балансу доходів від інвестицій і заробітної плати, балансу трансфертів та інші.

Торговий баланс — Торговий баланс – це величина, яка визначає міжнародну торгівлю країни: це різниця між тим, скільки країна імпортує та скільки вона експортує. Різниця між ними є показником торговельної конкурентоспроможності країни. Якщо країна експортує більше, ніж імпортує, тоді валюта цієї країни; зміцніє, і це добре для її економіки. Якщо країна імпортує більше, ніж експортує, то країна вважається неконкурентоспроможною. Якщо значення рівні, кажуть, що сформовано чистий баланс.

Ведмідь — Трейдер, інвестор або спекулянт, який намагається знизити ціни, тобто викликати падіння ринку або котирувань певного активу. “Ведмежий ринок” – це широко вживаний термін, який використовується для позначення падіння ринку. “Ведмежий рейд” – це термін, який означає, що існує намір змусити ринок знизитися.

Бенефіціар — Бенефіціар – це той, хто отримує дохід від майна, яке він використовує як заставу при підписанні угоди. Серед іншого, це може бути дохід від оренди майна або передачі акцій у користування брокеру. Бенефіціари визначаються банками-емітентами як власники акредитива. Крім того, бенефіціаром може бути той, хто отримує страхову виплату від страховика.

Ставка — Ставка – це ціна, за якою трейдер може продати фінансовий інструмент. Ринкові замовлення, закриті позиції, відкладені замовлення, стоп-лосс і тейк-профіт виконуються за ціною покупця.

Демонстраційне табло фондової біржі — Демонстраційне табло фондової біржі – це трейдерський сленг Нью-Йоркської фондової біржі. Біржа є найбільшою у світі за сумарною вартістю акцій компаній, які є частиною лістингу. На цій біржі торгують найбільшою кількістю акцій у світі та котируються понад 3000 корпорацій.

Брокерський дім — Брокерський дім – це компанія, яка надає послуги посередника з пошуку покупців і продавців великих пакетів акцій. Брокер брокерського дому не бере безпосередньої участі в угоді, а лише допомагає в її необхідних процесах.

Синя фішка — Найбільш ліквідні акції найбільших компаній, які мають стабільні показники прибутковості протягом тривалого часу. Ці акції є індикаторами ринку, і рух цін на них задає ринковий тренд. Цей термін походить від азартних ігор, де найціннішою фішкою в казино є синя фішка.

Закони голубого неба — Закони голубого неба – це те, що називають збіркою законів, які регулюють діяльність учасників ринку торгівлі цінними паперами у США. Не всі закони застосовуються в усіх штатах США.

Брейк — Термін “брейк” використовується для позначення різкого зростання і падіння цін. Це показник монетарного дисбалансу, через який кредит і дебет не є рівними. Коли це трапляється, необхідно отримати додаткову інформацію (наприклад, від зустрічного брокера), щоб завершити торгові операції.

Бреттонвудська угода — У 1944 році в Бреттон-Вудсі (США) члени ООН підписали угоду про встановлення системи валютного курсу для економічно розвинутих країн. Долар США став резервною валютою, оскільки після закінчення Другої світової війни США могли гарантувати обмін своєї валюти на фіксовану кількість золота. Для підтримки системи міжнародних розрахунків був створений МВФ (Міжнародний валютний фонд). Однак Бреттонвудська угода не враховувала той факт, що країни прагнуть накопичити якомога більший доларовий резерв. Це означало, що США можуть опинитися в ситуації, коли вони не зможуть покрити резерви своїм золотом. Коли Західна Німеччина та Франція почали обмінювати свої доларові резерви на золото в 1971 році, США відмовилися від зобов'язань, які вони взяли на себе з 1994 року.

Брокер — Брокер здійснює обслуговування клієнтів’ замовляє і виконує функцію посередника між продавцями і покупцями цінних паперів. У більшості випадків клієнт оплачує брокеру його послуги у вигляді комісійної винагороди. Існує також таке поняття, як біржовий брокер/брокер торгового залу.

Бик — Трейдер або інвестор, який діє з переконанням, що ринок і ціни на певний фінансовий інструмент (валютна пара, акція тощо) зростуть. Вони відкривають угоди на купівлю (довготривала позиція).

Бюджетний дефіцит — Бюджетний дефіцит – це ситуація, коли видатки державного бюджету перевищують його доходи. Причини бюджетного дефіциту можуть бути найрізноманітнішими: від скорочення витрат до перенаправлення грошових потоків на розвиток певного сегменту, до неефективної фінансової системи та фіскальної політики держави. Основне занепокоєння для держав з бюджетним дефіцитом – це інфляція, яка призводить до негативних наслідків для економіки зазначеної держави. Хоча це також може мати певні позитивні наслідки, оскільки може стимулювати попит і таким чином стимулювати економічне зростання.

Бульдожий ринок — Внутрішній фінансовий ринок Великобританії відомий під назвою “бульдожий ринок”. Ця назва походить від відомої британської породи собак – британського бульдога. Так само терміни активно використовуються для американського (янкі) та японського (самураїв) ринків.

Купівельна спроможність — Купівельна спроможність – це сума грошей, яку має інвестор для придбання цінних паперів з урахуванням маржі. Іншими словами, купівельна спроможність інвесторів – це гроші, які знаходяться на рахунку брокера, плюс додаткові кошти, які можна отримати. Розвиток ринку обмежений обсягом наявної купівельної спроможності. У загальному розумінні купівельна спроможність є синонімом спроможності здійснювати купівлю: економічний показник, який визначає кількість товарів або послуг, які можна придбати за певну валюту.

Купити — Купити означає придбати фінансовий актив, відкривши довготривалу позицію (і, таким чином, очікуючи, що ціна активу підвищиться) або закривши короткотривалу позицію (перекупівля товару за нижчою ціною, ніж він був проданий).

Купівля вкінці операційного дня — Купівля в кінці операційного дня – це купівля активу за його кінцевою пропозицією ціни. З цього випливає, що придбання фінансового активу під час торгів за ціною, яка не надто відрізняється від кінцевої ціни також відоме як купівля в кінці операційного дня. Під кінцевою ціною розуміється вартість активу в кінці торгового дня.

to top

 

C


Кабель — Кабелем називається валютна пара GBPUSD з 19 століття, оскільки тоді Нью-Йоркська та Лондонська фондові біржі були з’єднані трансатлантичним кабелем. Що стосується обсягу торгів, цей інструмент перевершує лише EURUSD і USDJPY і вважається таким, що має високу ліквідність, оскільки пара містить першу та третю резервні світові валюти. Крім того, торгівля за допомогою кабелю дуже нестійка.

Опціон кол — Опціон кол – це контракт, який дозволяє його власнику придбати опціон (базовий актив) протягом обмеженого періоду часу за попередньо узгодженою ціною. Після отримання запиту на купівлю опціон кол, продавець може його продати, і в цьому випадку покупець дасть йому грошову премію. Таким чином, ризик для інвестора, який хоче купити опціон кол, обмежений цією премією.

Готівка — Готівка – це грошова одиниця держави в матеріальній формі. Готівка – це гроші (монети або банкноти), які перебувають у вільному обігу серед населення та використовуються в торгівлі товарами та послугами. Випуск валюти здебільшого здійснюється центральними банками та казначейством. У державах з розвиненою ринковою економікою на частку готівки припадає від 3 до 8% усіх платежів.

Кеш-енд-Кері — Кеш-енд-Кері – це продаж ф’ючерсу з одночасним придбанням цінних паперів того самого інструменту. Цінний папір використовується для покриття короткотривалої позиції, забезпечення балансу під час укладання угоди РЕПО чи отримання позики.

CBOE (Чиказька біржа опціонів) — Чиказька біржа опціонів була створена в 1970-х роках з метою сприяння торгівлі стандартними опціонами.

CFD — Контракт на різницю цін (CFD) – це фінансовий інструмент, який дозволяє продавцю та покупцю розрахувати вартість базового активу без виконання, сплачуючи один одному різницю між сумою, зазначеною в контракті, та сумою фактичної ціни активу. Більшість базових активів – це ф’ючерси, акції, дорогоцінні метали, фондові індекси тощо. Отримувати прибуток можна як на зростанні, так і на падінні ринку.

Кліринг — Кліринг – це різновид зустрічної торгівлі, яка передбачає кліринг операцій з цінними паперами, які здійснюються на основі взаємних вимог і зобов’язань.

Клірингова палата — Клірингова палата – це частина фондового ринку, яка здійснює розрахунки за операціями клієнтів. Наприклад, клірингова палата реєструє угоди клієнтів та проводить кліринг. Клірингова палата також обробляє платежі в результаті клірингу.

CME (Чиказька товарна біржа) — Чиказька товарна біржа надає можливості та простір для торгівлі ф’ючерсами та опціонами. Біржа контролює та впроваджує правила торгівлі, розповсюдження ринкової інформації та підтримує кліринговий механізм.

Комісія — Комісія – це плата, яку трейдер або інвестор платить брокеру за виконання замовлення. Як правило, комісія є основним джерелом доходу для компаній, які пропонують клієнтам доступ до валютних ринків.

Загальні акції — Акції є звичайними, коли вони дозволяють їх власнику отримувати дивіденди, якщо, звичайно, рішення про видачу дивідендів було прийнято на засіданні акціонерів. Незважаючи на те, що дивіденди виплачуються з частини прибутку компанії, що залишився після виплати привілейованим акціонерам, привілейовані акції в Росії часто коштують дешевше, ніж їх звичайні аналоги.

Завершена операція — Завершена операція – це дві зворотні операції на торговій платформі (купівля активу, а потім його продаж або продаж активу, а потім його купівля) з використанням будь-якої суми коштів. Іншими словами, завершена операція – це відкриття та закриття позиції.

Підтвердження — Підтвердження – це документ, який визначає всі деталі укладеного договору щодо цінних паперів на ринку; такі деталі, як дата платежу, умови угоди та комісія, серед іншого. Під підтвердженням також розуміється письмовий документ, який підтверджує замовлення продавця по телефону. Це письмове повідомлення від брокера трейдеру про те, що замовлення виконано.

Контанго — Контанго – це надбавка до пропозиції ціни, яку стягує продавець на ф’ючерсному ринку за затримку розрахунків за операцію. Термін “контанго” також може використовуватися для позначення винагороди, яку інвестор сплачує брокеру за затримку у виконанні своїх зобов’язань.

Конвергенція — Конвергенція – це ситуація в торгівлі, коли ціна базового активу зміщується в сторону ціни ф’ючерсного контракту та навпаки.

Покриття — Термін “покриття” використовується, коли ми говоримо про придбання контракту або акцій для компенсації короткотривалої позиції, яка була відкрита раніше. Припустимо, що трейдер придбав ф’ючерсний контракт на золото, після чого був проданий опціон кол на товар з тією самою датою виконання. У цьому випадку опціонна позиція трейдера вважатиметься покритою.

CPI (Індекс споживчих цін) — CPI (Індекс споживчих цін) – це щомісячний звіт, який публікується такими державами, як США, і вказує рівень інфляції, а також рівень витрат на товари та послуги в країні. CPI показує середню ціну споживчих товарів і послуг репрезентативних груп, тобто вартість середнього кошика побутових товарів.

Крос-курси — Крос-курси – це співвідношення двох валют одна до одної, засноване на курсі кожної з них до третьої валюти. Наприклад, банк Англії продає або купує євро за ієни. Для розрахунку крос-курсу EURJPY банк використовуватиме котирування долара для двох пар EURUSD і USDJPY. Таким чином, пропозиції ціни продажу й ціни покупця для EURJPY обчислюватимуться таким чином: Ціна покупця EURJPY = ціна покупця ​​EURUSD x ціна покупця USDJAPY; Ціна продажу EURJPY = ціна продажу EURUSD x ціна продажу USDJPY.

Кошик валют — Кошик валют – це кілька спеціально вибраних валют, сукупна вартість яких визначає середньозважений курс для валюти, яка не входить до кошика. Призначення валютного кошика може бути різним: визначити умовну ціну валюти; для захисту від ризиків мультивалютного становища; або для використання як номінальної вартості. Залежно від свого призначення кошик валют може включати валюти в різних відносних кількостях, включати валюту на постійній основі або змінюватись залежно від різних ринкових факторів.

Валютна інтервенція — Валютна інтервенція є одним з найважливіших валютних інструментів для будь-якої держави. Щоб вплинути на курс національної валюти, центральний банк країни або купує, або продає валюти. Зазвичай для таких інтервенцій використовуються державні валютні резерви. Завдяки валютним інтервенціям курс валюти коригується.

to top

 

D

DAX (Індекс Німецької фондової біржі) — DAX є найважливішим німецьким індексом і включає котирування 30 найбільших німецьких компаній. Існує також DAX 100, який розраховує дивіденди для акцій, припускаючи, що їх дохід буде реінвестовано. Індекс був створений влітку 1988 року та розраховується на основі цін на біржі XETRA.

Дата оголошення — Дата оголошення – це день, коли Рада директорів компанії оголошує розмір і час наступних дивідендів. Колишні акціонери отримують від них дивіденди в період після оголошення та до дати дивідендів за цінними паперами.

Девальвація — Термін “девальвація” використовується для позначення маніпулювання центральним банком вартістю валюти своєї країни з метою її зниження по відношенню до інших валют або золотого стандарту. Це можна робити приховано або явно. Коли девальвація відбувається відкрито, центральний банк оголошує про девальвацію, якщо приховано, то припиняє вилучати готівку з обігу, щоб зменшити її реальну вартість.

Диверсифікація — Диверсифікація – це розподіл капіталу між різними активами з різними рівнями ризику з метою мінімізації загального ризику та зменшення фінансових втрат. Інвестори вкладають гроші в цінні папери різних емітентів і при цьому формують портфель інвестицій. Якщо одні акції виявляються збитковими, то інші, прибуткові акції покривають збитки, тим самим зводять збитки до мінімуму та таким чином диверсифікують ризики.

Дивіденд — Частина доходу, отриманого компанією, яка розподіляється між акціонерами відносно їх часток або інших видів акцій, якими вони володіють. Дивіденди можуть виплачуватися раз на рік (остаточні дивіденди) або раз на кілька місяців (проміжні дивіденди). Рішення про порядок і розмір дивідендів приймається кожною компанією самостійно.

Дилер — Дилер – це учасник ринку, який здійснює торговельні операції, залучаючи та використовуючи кошти приватного інвестора чи компанії.

Долар — Долар є грошовою одиницею США та є однією з основних резервних валют світу. Таким чином, не дивно, що термін “долар” в першу чергу використовується для позначення американського долара. Однак є інші країни, які використовують цю грошову одиницю для власних валют, наприклад Австралія, Канада та Нова Зеландія.

DJIA (Індекс Доу-Джонса для акцій промислових компаній) — Індекс Доу-Джонса для акцій промислових компаній є найстарішим американським індексом, і за його допомогою можна стежити за ситуацією у виробничому секторі США, а індекс Доу-Джонса для акцій промислових компаній виступає своєрідним економічним індикатором для регіону. Індекс Доу-Джонса визначається за допомогою середньозваженої ціни акцій 30 найбільших компаній США.

Виконання — На фінансових ринках, як правило, виконання – це передача фінансового активу або товару від продавця до покупця після укладення форвардного контракту. У більш вузькому контексті виконання – це торгівля на ринку Форекс, у якій обидві сторони погоджуються прийняти та забезпечити доставку валют відповідно до погоджених умов.

Внутрішньоденна торгівля — внутрішньоденна торгівля – це проведення торгів на фінансових ринках за одну сесію протягом дня. Це означає, що позиції, відкриті в цей день, не переносяться на наступний день і наступну торгову сесію.

to top

 

E


ECU (Європейська грошова одиниця) — ECU було засновано в 1979 році і вона була індексом іноземної валюти, який включав до 10 європейських валют. Європейська грошова одиниця виконувала функцію грошової одиниці для країн, що входили до ЄЕС (Європейське економічне співтовариство). Це був попередник євро. Європейська грошова одиниця використовувалася до 1999 року, а валюта була лише в електронному вигляді.

EMS (Європейська валютна система) — Європейська валютна система була заснована в 1979 році для підтримки стабільності валюти та сприяння руху до економічної конвергенції. Держави, які брали участь у системі, повинні були обмежити волатильність своєї валюти в межах 2,25% з обох сторін. Механізм Європейської грошової одиниці заклав механізм обмінного курсу, сформував Європейську валютну одиницю і вирівняв Європейський фонд валютного співробітництва. Ця Європейська валютна система проіснувала до кінця 1998 року та була замінена євро на початку 1999 року.

Власний капітал — Власний капітал – це кошти на рахунку в даний момент. Власний капітал включає як прибутки, так і збитки за позиціями, які відкриті на момент його розрахунку. Щоб обчислити власний капітал, скористайтеся формулою: Власний капітал = баланс + кредит + (плаваючий прибуток, плаваючі збитки).

Ринок акцій — Ринок акцій – це система економічних відносин між покупцями та продавцями акцій. Акції продаються на фондовому ринку або використовуються для позабіржової торгівлі.

Термін дії — Термін дії означає останній день дії опціону або ф’ючерсного контракту. Термін дії ф’ючерсного контракту визначається заздалегідь, і ця дата припадає на місяць до контрактної дати поставки активу.

Євро — Євро є офіційною валютою Європейського валютного союзу та загальною валютою країн єврозони (19 країн). Відповідно до стандартів ISO вона позначається EUR або євро. Валюта євро увійшла в безготівковий обіг 1 січня 1999 року, а банкноти та монети євро з’явилися через три роки. Це одна з найбільш ліквідних світових валют, яка контролюється Європейською системою центральних банків (ESCB), очолюваною ЄЦБ.

to top

 

F


Федеральна резервна система — Федеральна резервна система (ФРС) – це організація в США, яка складається з 12 резервних банків. Федеральна резервна система виконує функції центрального банку й керується Радою керуючих. Федеральна резервна система має повноваження контролювати діяльність фінансових холдингових компаній, банків, які входять до складу ФРС, іноземних банків, що працюють у США, а також міжнародні операції американських банків. Федеральна резервна система визначає монетарну політику для США.

Розпорядження “виконати” або “анулювати” — Термін “Розпорядження “виконати” або “анулювати” використовується на фондовому ринку трейдером, щоб вказати брокеру завершити операцію, купивши чи продавши певний актив у визначений момент часу. Якщо команда не відповідає зазначеним вимогам, її буде автоматично припинено (скасовано). Надсилаючи цей задокументований запит на виконання замовлення або його скасування, трейдер вказує ціновий діапазон активу, час, коли позиція повинна бути закрита, суму активу, яким торгують, тощо.

Плаваючий прибуток або збиток — Плаваючий прибуток або збиток – це прибуток або збиток, який має трейдер, коли він утримує відкриту позицію. Він плаває (змінюється), оскільки змінюється відповідно до відкритої позиції (позицій). Завдяки плаваючому прибутку чи збитку трейдер може стежити за тим, як працюють його відкриті позиції, і бачити, коли він повинен їх закрити. Коли всі позиції закриті, індикатор перестає змінюватися і показує трейдерам фіксований депозит.

Валютна біржа — Валютна біржа (Форекс) є найбільшим і найбільш ліквідним фінансовим ринком у світі. Товар на цьому ринку – це валюта. Ціна валюти визначається рівнем попиту й пропозиції та формується на основі домовленості між учасниками ринку.

Вільна маржа — Доступні кошти для торгівлі на рахунку. Ці кошти не використовуються як забезпечення фінансових активів в угодах на фінансовому ринку. Ці кошти можна використовувати в будь-якій операції, включаючи їх виведення або відкриття нової позиції. Формула для обчислення вільної маржі: вільна маржа = маржа власного капіталу.

Ф'ючерсний контракт — Ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) є похідним від фінансового активу або товару, за умовами якого його виконання відбувається в конкретну дату в майбутньому. Ф'ючерси, як правило, мають суворі умови щодо типу та кількості товару, допускаючи лише мінімальні відхилення. Ф’ючерсні контракти визначають певні умови щодо оплати накладних витрат і транспортних витрат.

Ф'ючерсний ринок — Ринок ф’ючерсів – це ринок, на якому торгують деривативами базового активу (валюти, акцій тощо). На цьому ринку торгують ф'ючерсними контрактами (ф'ючерсами), контрактами, які виконуються пізніше з попередньо встановленою датою закінчення терміну дії. Ф’ючерси можуть бути фізичними (поставка) або готівковими.

to top

 

G


G7 (Велика сімка) — Країни-члени G7 є провідними індустріально розвиненими державами, які утворюють групу під назвою “Великої сімки” (G7). Країни-члени G7: Великобританія, США, Німеччина, Японія, Франція, Канада та Італія. Глави держав кожного з цих членів збираються для обговорення та вирішення питань, що періодично виникають і впливають на міжнародну економічну політику.

Розрив — Розрив – це великий стрибок між двома смугами на графіку ціни фінансового інструменту. Він може бути видимим, а може й не бути видимим на хвилинному таймфреймі.

ВВП (Валовий внутрішній продукт) — Валовий внутрішній продукт – це загальний обсяг виробництва товарів і послуг у країні протягом року. Він включає прибуток і доходи нерезидентів та іноземних компаній у країні, але не включає фінансову вартість виробництва для людей і компаній, розташованих за межами країни.

ВНП (Валовий національний продукт) — Валовий національний продукт – це сукупний дохід економіки країни за рік, включаючи лише вартість виробництва резидентів цієї країни (всередині та за межами території країни). Однак дохід нерезидентів, отриманий всередині країни, не включається до вартості ВВП.

Акції зростання — Акції зростання – це те, що називають акціями компанії, які мають хороші показники прибутку (вищі за середні) протягом певного періоду часу (зазвичай кілька років) або акції, які мають хороший потенціал для зростання в найближчому майбутньому. Основний демаркаційний аспект зростання цієї акції полягає в тому, що її вартість часто зростає набагато швидше, ніж вартість інших акцій. Однак можливе й швидке падіння вартості таких акцій. Крім того, акціонери таких компаній або не отримують жодних дивідендів по акціях, або отримують лише невеликі дивіденди, оскільки прибуток інвестується в розвиток компанії, особливо якщо компанія є відносно новою.

Відкрите замовлення GTC — Відкрите замовлення GTC (розпорядження до скасування) – це купівля або продаж активу на фінансовому ринку, який залишається дійсним за певною ціною, запропонованою брокером клієнту, доки його не буде виконано чи скасовано.

to top

 

H


Хеджована маржа — Хеджована маржа – це кошти, необхідні для відкриття та підтримки відкритої заблокованої (хеджованої) позиції; відкриття позиції по одному інструменту в різних напрямках. Розмір хеджованої маржі для заблокованих позицій можна знайти в умовах контракту.

Слідкуйте за нами